© ©Elephants5

Lukas Hödl
Bezirksvorsitzender

© Metzenhof

Melanie Leitner
Bezirksvorsitzender-Stv.

© Werner Harrer

Christian Redtenbacher 
Bezirksvorsitzender-Stv.

© WKO

Sigrid Speletz
JW-Referentin